Кореспонденция между МОСВ и община Каварна относно работни подгрупи по казуса "Калиакра"

Покана от МОСВ за среща на работни подгрупи по казуса "Калиакра"

Отговор на отправената от МОСВ покана

Прикачени файлове