Каварненските самодейци със златени плакети и грамоти

5bf5136722bc29090ce5b240c6aa5e75.jpg

За девета поредна година Фолклорен фестивал „От Дунав до морето“ в град Борово,област Русе събра над 1500 участници от 11 области на България.Фестивалът е със състезателен характер.В различни категории се състезаваха 56- индивидуални изпълнители,26 групи за автентичен и изворен фолклор,37 групи за обработен фолклор и хорове,23 танцови състава,7 разказвача,8 обичая,8 дуети,4 триа,3 квартета и инструменталисти. Бяха представени и ревюта на национални костюми с над 150 годишна история.Възрастта на участниците бе от 6 до 80 години.Три колектива от община Каварна взеха участие -НЧ „Народен глас 1940“ с.Вранино,НЧ „Надежда 1941“ с.Видно и НЧ „Калиакра 1955“ с.Могилище.Всички те участваха с представяне на народни песни.Самодейците от група за автентичен фолклор при НЧ“Калиакра 1955“ село Могилище спечелиха в категория „Традиция и приемственост“-  златен плакет и грамота за най-млад и най-възрастен участник,заедно на сцената, с обичай“Хвърляне на червено було“. Първо място в категория „Инструменталисти“ бе отсъдено за Йови Христов –гайдар при НЧ „Калиакра 1955“.Той получи грамота и златен плакет.Награда за документална поредица „Фолклорът“ бе определена за“ Група за автентичен фолклор“ отново при НЧ „Калиакра 1955“ село Могилище.