ИЗЛОЖБА - ГАЛЕРИЯ „ХРИСТО ГРАДЕЧЛИЕВ” ГРАД КАВАРНА И ГАЛЕРИЯ "АРТ МАРКОНИ" - ГРАД ВАРНА

297062671_746957429696768_2500683748415522123_n.jpg

ГАЛЕРИЯ „ХРИСТО ГРАДЕЧЛИЕВ” ГРАД КАВАРНА
ГАЛЕРИЯ "АРТ МАРКОНИ" - ГРАД ВАРНА
Представят
17.08. – 27.09.2022 Г.
„НЕЗРИМИ ПЪТЕКИ”
Изложба живопис на
АНТОН АНТОНОВ
Откриване – 18.00 часа 17.08./ сряда /2022 г.
Препрочитам анонса към изложбата на Антон Антонов, в който споделя своите размисли върху творбите, подготвени за поредната изложба. Чистите поточета на мисълта му звънко си пробиват път между ежедневната шлака от потискащи новини, заливащи ни с тревожност и безизходност. Разходката из лабиринта на неговия, изпълнен с красота и „необятие”, художествен свят изпълва с живоптрептящата гама на възторг, смирение и дързост, редуващи се в хаотична непоследователност – зареждащи и помиряващи едновременно:
„Пейзажът ни приласкава като обиталище на душата и надмогване в усилието да вибрираме отвътре с неразпознаваемите за материалните сетива мелодии. Целувка с мирис на мащерка. Възкресяваме себе си във всичко - като протуберанс на духа, който ни води към нашата всеобща единеност. Трябва да затворим процеса между себе си и природата. Тя е най-големия учител. Ако я гледаме с очите на дете, с жад и възхита, ще провидим красотата, а ако я съзерцаваме, докато сме се сляли с нея и сме станали нейна част, то ще познаем и добротата. Съзнанието за тази единна същност ни позволява да се съизмерваме само със себе си и ни прави уникална част от това необятие извън нас. Творчеството изглежда игра и забавление, но в действителност е предопределеност и голяма отговорност. Творбата е синтез на истината, принципът, който ни свързва - извън нас, нас с другите, това извън и това вътре, единността на всички нива - материя, съзнание и това, което не познаваме. Творбата е морален принцип. Ние, човеците, сме разполовени. Жената носи кодекса на нашата определеност и отговорността за това. Тя е съзнанието за нашата ненарушимост. Мъжът е разрушител и наново съзидател. Жената няма лукса на първото,но всички ние, нейните синове, не бихме дръзнали да се протегнем към безмерната свобода на съзиданието в духа, без нейната ласка. Адът и Раят не са географски понятия. Те са вътре в нас едновременно и нашето съзнание ни води тук или там. Единственото, което човек забравя да прекопава е градината вътре в себе си, душевната градина. Това е непрестанна битка с плевелите Адови в нашето съзнание. Когато постигнем съзнаване на Рая, постигаме блаженство и сме стъпили там, където едно забранено дърво може да ни върне обратно. Животът ни е една разходка в тъмната и непозната гора. Всяка творба е една искра, проблясък всред мрака на нищото и малка надежда да просветнем, за да осветим пътека за нас и за другите.” Крачунка, 2022 година Антон Антонов
След тази невероятна разходка в духовния свят на художника, бих си позволила да перифразирам любимият цитат от „Малкият принц” на Екзюпери: „Същественото е невидимо за очите” в „Същественото е пред очите ни!”
Галерия „Арт Маркони” за втора поредна година представя художникът Антон Антонов в град Каварна. В миналогодишното гостуване, авторът представи основно пейзажи и композиции с цветя. Тази изложба ще даде по-пълна картина на неговите творчески търсения и диапазон, както по отношение на сюжети, така и ползвана техника: масло, акварел и пастел. В експозицията, освен любимите божури и изгледи от Карчунка, където е ателието му, е включил и абстрактни фигурални композиции.

Ваня Маркова – галерия „Арт Маркони”