Информационно събитие

ВВВ.png

Европейски средства в полза на местната общност

 

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) ще проведе изнесена приемна и информационен щанд в община Каварна на 15 юни (понеделник), от 11:00 до 13:00 часа, пред сградата на Община Каварна. 

Експертите от ОИЦ - Добрич ще предоставят информация за актуалните и предстоящи възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали.

 

 

Посещението, предоставянето на информация и консултирането в рамките на изнесените приемни е напълно безплатно.

 

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

 

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!