Граници на защитените зони и информация за кадастралните имоти попадащи в обхвата на Понто-Сарматските степи

карта.jpg

Границата на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и разпространението на природно местообитание 62C0* Понто-Сарматски степи в нейния обхват

Границата на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и разпространението на природно местообитание 62C0* Понто-Сарматски степи в нейния обхват

Граници на защитените зони "Калиакра", Комплекс "Калиакра", "Понто-Сарматски степи" и "Белите скали"

Информация за вида на територията на кадастралните имоти попадащи в обхвата на местообитание 62C0* Понто-Сарматски степи 

Информация за начина на трайно ползване на кадастралните имоти попадащи в обхвата на местообитание 62C0* Понто-Сарматски степи

Комплекс "Калиакра" и Понто-Сарматски степи