График на срещите на началника на РУ град Каварна с жителите на населени места от общината през месец септември 2022 г.

 

График на срещите на началника на РУ град Каварна с жителите на населени места от общината през месец септември 2022 г.

 

Съгласно график, утвърден от директора на ОД на МВР – Добрич, през месец септември 2022 г. началникът на РУ град Каварна ще проведе срещи с жители на   малки и отдалечени населени места от общината, както следва:

село Белгун                   на 07.09.2022 г. от 10::00 часа в кметството

село Септемврийци      на 07.09.2022 г. от 11::00 часа в кметството

село Било                       на 08.09.2022 г. от 10:00 часа в кметството

село Нейково                 на 08.09.2022 г. от 11:00 часа в кметството

село Видно                     на 13.09.2022 г. от 10:00 часа в кметството

село Челопечене            на 13.09.2022 г. от 11:00 часа в кметството

село Вранино                 на 14.09.2022 г. от 10:00 часа в кметството

село Могилище              на 14.09.2022 г. от 11:00 часа в кметството

село Поручик Чунчево  на 15.09.2022 г. от 10:00 часа в кметството

село Селце                      на 15.09.2022 г. от 11:00 часа в кметството

село Божурец                  на 20.09.2022 г. от 10:00 часа в кметството

село Топола                     на 20.09.2022 г. от 11:00 часа в кметството

село Камен бряг              на 21.09.2022 г. от 10:00 часа в кметството

село Свети Никола         на 21.09.2022 г. от 11:00 часа в кметството