Годишни технически прегледи

Във връзка с отложените графици за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника, Ви уведомяваме, че в периода от 01.06 – 10.07.2020 г.  инспекторите на ОД “Земеделие“ Добрич ще осъществяват посещение на земеделските стопанства по местонахождение на техниката.

Комуникацията ще се осъществява директно със земеделските стопани.