Представяне на проектна идея за План за интегрирано развитие на община Каварна за периода 2021-2027 г.

Във връзка с изработване на План за интегрирано развитие на община Каварна за периода 2021-2027 се обръщаме към гражданите на общината с молба да дадат своите проектни идеи за развитие на общината през следващите 7 години, за да може този план да стане максимално отговарящ на Вашите нужди и очаквания.

Моля, представете вашата идея/предложение като попълните Вашата ПРОЕКТНА ИДЕЯ и я изпратите на e-mail адрес: obshtina@kavarna.bg, със срок до 12 февруари 2021 г.

Попълнете тези части, за които можете да посочите информация.

Благодарим Ви!

Прикачени файлове