ЕСКО-договорите ще бъдат представени на информационна среща в Каварна

Информационна среща за представяне на ЕСКО-договорите ще се проведе на 09.08.2016 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Каварна. Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО) имат за предмет осъществяването на мерки за повишаване на енергийната ефективност, при което инвестициите и възнаграждението на изпълнителя се изплащат въз основа реализираните икономии на енергия. Представени ще бъдат и възможностите за доставка и търговия с електроенергия при либерализиран пазар. Срещата се организира от Община Каварна и ЕСКО България. Община Каварна кани всички заинтересовани лица да присъстват.