Община Каварна стартира дарителска кампания в подкрепа на общинската болница

Днес всички заедно трябва да преминем през изпитанието COVID–19. Най-голяма подкрепа търси здравната ни система и всички хора, чиито професионален  опит са гаранция на всички нас за адекватна медицинска грижа по време на пандемия.
Това е сложна и трудна задача, изискваща съпричастност. Затова призоваваме всички, които имат възможност, да бъдат солидарни и да се включат в  кампанията.
Всички набрани средства ще бъдат изразходвани при пълна прозрачност. С направените дарения ще бъдат закупени необходимите за лекарите специализирана медицинска апаратура, техника и материали.

Нека бъдем солидарни!

БАНКОВА СМЕТКА: 
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
IBAN: BG 92 CECB 979084 G4066400
BIC: CECBBGSF
Код за плащане – 445100
Основание: COVID–19