Новини

Празници на пролетта с клубовете на пенсионера в Каварна

Новини | 29.03.2022

Богат на събития е културният календар на пенсионерските клубове в Каварна с организатор на художествените дейности Ивайло Василев. Началото е на 1 април от 17 часа в Клуба на пенсионера, където ще се открие изложба с рисунки на деца от 4 до 14 години на тема „Смешните животни в двора на баба и дядо“. Изложбата е с конкурсен характер и жури ще определи победителите, за които са предвидени...

Четиридесет и второ заседание на Общинския съвет – Каварна на 31 март 2022 година (четвъртък) от 14:00 часа

Новини | 28.03.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и второто заседание на Общинския съвет – Каварна на 31 март 2022 година  /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 167 относно отмяна на решение № 428 по Протокол № 40 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 07.03.2022г. 2. Докладна записка с...

Заповед № 307/24.03.2022 г. на кмета на община Каварна за осигуряване пожарната безопасност и мерки за предотвратяване на пожари в горските територии по време на пожароопасния сезон от 01.04.2022 г. до 31.10.2022 г.

Новини | 28.03.2022

З А П О В Е Д № 307/24.03.2022 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия и Заповед № РкД-20-28/21.03.2022 г. на Областния управител на област Добрич, с която е определен пожароопасен сезон в горските територии на област Добрич за времето от 01.04.2022 г. до 31.10.2022 г., с цел...

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2022 г. на Община Каварна

Новини | 24.03.2022

П О К А Н А На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна КАНИ жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 01.04.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала, ет.1...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2022 година

Новини | 22.03.2022

  КОМИСИЯ     ДЕН И ДАТА   ЧАС Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“ Петък, 25.03.2022г. 09:00 часа Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“ Петък,...

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Новини | 21.03.2022

Община Каварна и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират на 29.03.2022 г. (вторник) кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Мобилният събирателен пункт ще работи от 10.00 до 16.00 часа на паркинга, разположен срещу Гостилница „Стони“ в гр. Каварна. Безвъзмездно ще се приемат следните видове опасни отпадъци, образувани от домакинствата: • Живак и...

Временният пункт за настаняване на граждани от Украйна в Каварна е почти пълен

Новини | 18.03.2022

Към момента в бившия Общински хотел „Каварна“ са настанени 107 украински граждани. Основно жени и деца. Първите от тях пристигнаха на 28 февруари. В центъра за настаняване е създадена организация и служители на Община Каварна дават дежурства на доброволен принцип. Всички пристигнали се регистрират, а информацията се предава на съответните органи. Има дежурен телефон, на който денонощно може...

Община Каварна разкри временен дарителски пункт

Новини | 17.03.2022

Център за събиране на помощи започна работа в Каварна. Предвижда се в него да се приемат продукти за нуждите на украинските граждани. Община Каварна е осигурила помещение и дежурство от свои служители, които ще приемат и описват даренията. Работното време на центъра е в рамките на работния ден и се намира на Общинския пазар в града, в пункт обозначен за целта. Информация за необходимите продукти може...

Четиридесет и първо заседание на Общинския съвет – Каварна на 22 март 2022 година (вторник) от 14:00 часа

Новини | 16.03.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и първо заседание на Общинския съвет – Каварна на 22 март 2022 година  /вторник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 80 относно приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Каварна 2021г. – 2028г. 2. Докладна записка с вх.№ 93...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2022 година

Новини | 11.03.2022

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“ Вторник, 15.03.2022г. 10:00 часа Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“ Вторник, 15.03.2022г. 15:00...