Новини

Първа копка по изпълнението на строителните и монтажни работи по Проект: № BG16M1OP002-2.010-0021 „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по Дело С-145/14”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Новини | 20.10.2020

На 20.10.2020 г. от 10:00 часа, кметът на Община Каварна Елена Балтаджиева положи първата копка по изпълнението на строителните и монтажни работи за техническа рекултивация на депо за неопасни отпадъци в Община Каварна. Общата стойност на проекта е 1 126 338.14 лв., от които 957 387.42 лв. Европейско и 168 950.72 лв. Национално съфинансиране. Предвидените дейности по проекта включват техническа...

Покана за пресконференция по проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи в района на Калиакра“

Новини | 19.10.2020

  ПОКАНА до собствениците и ползвателите на земи заети от природно местообитание 62 С0* понто-сарматски степи и до всички заинтересовани лица УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 26.10.2020 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Каварна ще се проведе пресконференция за изпълнението на проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец октомври 2020 година

Новини | 16.10.2020

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец октомври 2020 година КОМИСИЯ  ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове Вторник, 20.10.2020 г. 10:00ч. Постоянна комисия по...

Покана за официална церемония „Първа копка“ по проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”

Новини | 16.10.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Каварна има удоволствието да Ви покани на официална церемония „Първа копка“ по проект BG16M1OP002-2.010-0021 „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура...

Общински съвет – Каварна организира изнесени приемни дни по селата

Новини | 16.10.2020

График На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Каварна организира изнесени приемни дни по селата, както следва: Населено място Дата Час с. Раковски 29.10.2020 г. 16:00 с. Било 02.11.2020...

Кметът на община Каварна Елена Балтаджиева се срещна с представители на спортните клубове в общината

Новини | 12.10.2020

Срещата беше инициирана от кмета на общината и на нея беше дискутирано спазването на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност на община Каварна. Кметът на общината накратко обясни новите моменти...

Ученици от ПЗГ "Кл. Арк. Тимирязев" поздравиха общинска администрация с Деня на българската община 12 октомври

Новини | 12.10.2020

С пожелания за здраве, сили, енергия и за много професионални успехи група младежи от девети и десети клас на Професионалната гимназия, придружавани от своята учителка Теменужка Габракова, поздравиха кмета на общината и служителите от администрацията с техния празник. Г-жа Елена Балтаджиева ги прие в кабинета си и ги запозна с отговорностите и правомощията на кмета, представи им управленския си екип, с...

Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Новини | 09.10.2020

На 29 и 30 октомври 2020 г. (четвъртък и петък) „Елтехресурс” АД, съвместно с Община Каварна, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на територията на община Каварна. Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди, като в срок до 28.10.2020 г. подадат заявка за извозване на безплатен...

Набиране на преброители за Преброяване 2021

Новини | 09.10.2020

Започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.  При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. За област Добрич в дейностите по...

В залата на общинска администрация Каварна бе представен Проект BG16M1OP002-2.010-0021 „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна” по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”

Новини | 06.10.2020

Ha провелата се на 06.10.2020 г. пресконференция, в залата на общинска администрация Каварна бе представен Проект BG16M1OP002-2.010-0021 „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна” по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на...