НОВИНИ

46-та пленарна сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

Утре започва 46-та пленарна сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. Като част от българската делегацията на местните власти, г-жа Елена Балтаджиева кмет на община Каварна участва днес в заседанията на политическите групи в Конгреса. По информация от г-жа Балтаджиева от утре ще стартират основните дискусии. В трите пленарни дни ще се обсъдят редица мониторингови доклади за прилагане на Европейската харта за местното самоуправление в Италия, Франция, Норвегия, Хърватия и Черна гора. Българската делегация ще представи и пред Комисията по мониторинг информация за средносрочното изпълнение на препоръките от мониторинговите посещения в България през 2020г., включително напредъка по отношение на разпределението на отговорностите между нивата на управление, намаляване на зависимостта на общините от държавните трансфери и увеличаване на данъчни фискални правомощия. Ще се отбележат и 30 години от учредяването на Конгреса.