НОВИНИ

ОБЩИНА КАВАРНА С НОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА ЗА ПРОВЕРКА И ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Общинска администрация Каварна информира за новата възможност за проверка и плащане на дължими данъци чрез уеб базиран ПОС терминал, която спестява време и средства.

Услугата е достъпна в реално време, 24 часа, 7 дни в седмицата, както за гражданите на територията на страната, така и за тези живеещи в чужбина.

За да ползвате услугата е необходимо да притежавате едно от следните средства за идентификация: ПИК на НАП, ПИК на НОИ или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Системата предоставя информация по ЕГН/ЕИК на потребителя за всички налични задължения за данъци и такси „от старо към ново“ на територията на страната. Задълженията могат да бъдат заплатени през Системата за електронно плащане с кредитна или дебитна карта през Централния виртуален ПОС терминал, като за транзакцията не се дължат такси и комисионни.

Плащането онлайн спестява много време, УДОБНО, ЛЕСНО, БЕЗПЛАТНО, ОТ ВСЯКА ТОЧКА НА СВЕТА!

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ!

Подробни разяснения за ползване на услугата можете да видите във видео материала по-долу.


 

ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ