НОВИНИ

Наградиха победителите от конкурса за детска рисунка "С очите си видях бедата"

В залата на Община Каварна днес бяха наградени победителите в общинския етап на международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. 

Конкурсът цели да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство и се затвърдят придобитите знания на децата и учениците за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации, да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя, да се възпита съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда, да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата и учениците. 

Комисия от преподаватели по изобразително изкуство и служители от общинска администрация и РСПБЗН оцениха и класираха рисунките в различните категории и възрастови групи. Класираните на I, II и III място ще продължат участието си в областния етап на конкурса.