НОВИНИ

Кметът на Каварна участва в 44-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа в Страсбург

IMG 20230321 105409

Със заседания на политическите групи в Конгреса и трите Комисии, по мониторинг, актуални въпроси и управление започна традиционната пролетна сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

В рамките на заседанията до този момент бяха обсъдени голяма част от въпросите, които ще бъдат обект на дискусия и одобрение по време на сесията този следобед и предстоящите два работни дни.

В Комисията по актуални въпроси участваха кметът на Каварна, Елена Балтаджиева и кметът на Мирково, Цветанка Йотина. Кметът на Каварна се включи в тематичният дебат  относно тенденцията за влошаване на състоянието на местните и регионални медии, за който Комисията бе изготвила доклад. Акцент бе ролята за насърчаване на гражданското участие и демокрацията. Представен бе проектът на съдържание на доклада, както и се проведе дискусия по отношение компетенциите и задълженията на местните и регионалните власти в съответните страни в областта на управлението на медиите; опитът по отношение финансирането на местните и регионалните медии и администрирането на съответните бюджети, критерии за допустимост и мерките за предотвратяване на политическа намеса.

Редица членове споделиха и за добри практики от опита им за справяне с основните предизвикателства, включително: нарастващ брой участници в обществения дебат; финансови предизвикателства за местни и регионални медии; намаляване на доверието в демократичните институции, представители и медии и заплахите за свободата и независимостта на медиите, безопасността на журналистите и цифровата сигурност.

Като част от работната програма на Комисията бе обсъдено и предложението за решение относно възможни последващи действия по темата за застаряващите общности и качествени социални грижи като въпрос на от сферата на правата на човека. Пандемията от COVID-19 влоши неравенствата и изведе наяве значителни слабости в системите за социална защита и дългосрочни грижи. В допълнение, като се има предвид демографските проблеми с нарастващ брой възрастно население в европейските общности, може да се очаква, че все по-голям брой възрастни хора ще се нуждаят от някаква форма на социални грижи и ще зависят от капацитета на местните и регионалните власти да гарантират предоставянето на качествени социални грижи. В тази връзка местните и регионални власти обсъдиха приложените до този момент реформи и тяхното въздействие върху местните общности и администрации. Възприето бе да се изготви доклад, в който да се направи преглед на основните политическите и финансовите предизвикателства, пред които е изправен секторът, и да се идентифицират добри практики или инициативи на местно и регионално равнище, насочени към предоставяне на качествени социални грижи на възрастните хора.  

Засегната бе и темата за мерките за следкризисно възстановяване на градовете и регионите, с акцент върху Украйна.