НОВИНИ

Информация относно опасността от възникване на пожари в земеделски земи и защитени територии

Община Каварна уведомява населението, че се забраняват палежите на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделските земи и защитените територии – изключителна държавна собственост.

Да се повиши вниманието на всички посетители на защитените територии за опасността от възникване на пожари. При констатиране на палежи в границите на защитените зони, незабавно да се уведоми РИОСВ – Варна на телефон 052/678 848 от 09.00 до 17.30 часа и на моб.тел. 0884 290 634 след 17.30 часа и почивни дни.

Нарушителите носят наказателна отговорност, съгласно чл. 162 от Закона за опазване на околната среда. Глобата за физически лица е от 200 до 20 000 лв., а за юридическите лица санкцията е от 5 000 лв. до 500 000 лв.