НОВИНИ

Съобщение за годна за консумация вода

 Община Каварна уведомява населението, че при извършения от РЗИ – Добрич лабораторен контрол – изследване на проба вода, пробонабрана на 07.03.2023 г. от пункт при крана на потребителя в с. Хаджи Димитър, общ. Каварна /по микробиологичен показател Микробно число при 22°С / е установено, че резултата отговоря на здравните изисквания, и подаваната във водопроводната мрежа вода отговаря на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата може да се ползва за питейно-битови цели.