НОВИНИ

Покана

С ЦЕЛ ПРОЗРАЧНОСТ И ДИАЛОГ С ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, КАКТО И КМЕТОВЕ, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДПЛУИ, ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, ПРЕСЕДАТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ НПО/СПОРТНИ КЛУБОВЕ, ЖИТЕЛИ И ДР., ОБЩИНА КАВАРНА ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГНОЗИ ЗА ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ ЗА 2023 Г., ВЪПРЕКИ ЛИПСАТА НА ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ 

ОБЩИНА КАВАРНА

Представя за  обсъждане на заитересованите страни прогнозни разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Каварна. Обсъждането за всички  посочени по-горе заинтересовани страни ще се състои на 13 Март 2023г. от 14.00 часа в заседателна зала, ет. 1 на административната сграда на община Каварна, ул. „Добротица“ 26 

 

pdfПОКАНА
Публикувано: 10.03.2023 г. 18:30 ч.