НОВИНИ

Съобщение до жителите на община Каварна

Община Каварна уведомява населението, че поради преустановяване на дейността на „Титан-Бкс“ ЕООД на територията на община Каварна и преминаване на дейностите по събиране и извозване на битовите отпадъци към Общинско предприятие „Чиракман“, е в процес прибиране на част от разположените в населените места контейнери за битови отпадъци, собственост на „Титан-Бкс“ ЕООД.

Община Каварна е предприела необходимите действия за поетапното разполагане на нови съдове за събиране на битови отпадъци, на местата на вече взетите такива, както и за подмяна на наличните, но вече амортизирани и негодни за употреба контейнери.