НОВИНИ

Уведомление за извършване на дезинсекционни обработки срещу комари

Община Каварна уведомява, че на 14.07.2022 г. от 20.30 часа до 24.00 часа, при благоприятни метеорологични условия, на територията на гр. Каварна, Крайбрежна зона и с. Камен бряг ще бъдат извършени  повторни имагоцидни обработки срещу комари.

Ще се прилага топъл аерозол на препарата  Цитрол 10/4 УЛВ, в концентрация  0,5 L/ha, като пръскането ще се извърши с техника, която образува дим.

Продуктът е включен в Списъка на разрешените за употреба и предлагани на пазара биоциди, с издадено от Министерството на здравеопазването Разрешително № 0292-2/29.09.2016 година.