НОВИНИ

ДО ВСИЧКИ ЛИЦА СТОПАНИСТВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА

Във връзка с стартирането на летен сезон 2022г., с цел осигуряване на пълен обхват на провеждания държавен здравен контрол и спазване на стриктен дезинфекционен противоепидемичен режим в туристически обекти / места за хранене и настаняване/, лицата които ги стопанисват следва да предприемат мерки за вписването им в „Публичния регистър на обектите с обществено предназначение на РЗИ-Добрич“.