НОВИНИ

За детско полицейско управление

2

 

На 16.05.2022г. доброволците от Детско полицейско управление към СУ„Ст.Караджа“ посетиха сградата на общинска администрация Каварна. Децата бяха посрещнати от Кмета на Община Каварна - г-жа Елена Балтаджиева която ги запозна с дейността на администрацията в Общината. С това посещение приключва обучението на най малките полицейски доброволци, ученици от трети клас на СУ „Ст.Караджа“.
През целия период на обучение с децата се проведоха редица занятия като: „Работа в екип“; „Лична безопасност“; „Вредата от алкохола и тютюнопушенето“; Запознаване с дейността на МК БППМН; “Запознаване с работата на служителите от „Охранителна и криминална полиция “; „Безопасност на движението по пътищата“; “Взаимодействие на полицията с други органи и институции“;
В заключителния етап доброволците към Детско полицейско управление положиха тест за проверка на усвоените знания и участваха в провеждане на практическо занятие на светофарната уредба съвместно с полицейски служители и учители.
За цялостния период на обучение в проекта Детско полицейско управление, за успешното представяне и активно участие, всички полицейски доброволци получиха награди от Кмета на Община Каварна.