153 собственика на имоти, през които преминава нов електропровод, ще бъдат обезщетени

2021-01-18-01.png

Електроенергиен системен оператор ЕАД е възложител на обект: „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV п/ст „Варна север“  до  п/ст „Каварна“, засягащ имоти в землищата на с. Божурец, с. Селце и гр. Каварна.

На всички собственици, през чиито имоти преминава трасето, ще бъде изплатено еднократно обезщетение за сервитутите, които ще възникнат в тях. Необходимо е всеки собственик да подаде в Деловодството на община Каварна искане за изплащане на дължимото обезщетение, към което следва да бъде приложена банкова сметка и копие на документ за собственост.

Списък на засегнатите имоти :

 -с. БОЖУРЕЦ с ЕКАТТЕ 05009, общ.Каварна, обл.Добрич

No

Стълб №

Имот КК

НТП

Кат.

Обща площ на имота (дка)

Площ заета от сервитута на ВЛ, в т.ч. стъкпка на стълб  (дка)

Площ заета от стъпката на стълб (дка)

Пазарна стойност общо обезщетение за имот     (лв.)

1

-

05009.11.3

Нива

3

100,006

1,347

0,000

2 533

2

245

05009.11.40

Нива

3

28,333

2,320

0,030

4 372

3

-

05009.11.41

Нива

3

28,336

2,323

0,000

4 368

4

246

05009.11.47

Нива

3

54,003

3,313

0,030

6 239

- с. СЕЛЦЕ с ЕКАТТЕ 66113, общ. Каварна, обл. Добрич

No

Стълб №

Имот КК

НТП

Кат.

Обща площ на имота (дка)

Площ заета от сервитута на ВЛ, в т.ч. стъкпка на стълб  (дка)

Площ заета от стъпката на стълб (дка)

Пазарна стойност общо обезщетение за имот     (лв.)

5

249

66113.11.3

Нива

3

100,000

4,770

0,043

9 073

6

250

66113.11.4

Нива

3

100,004

5,070

0,030

9 638

7

252

66113.11.6

Нива

3

90,901

1,565

0,030

2 982

8

248

66113.11.39

Нива

3

43,778

4,388

0,030

8 344

9

-

66113.11.60

Нива

3

5,001

0,194

0,000

352

10

251

66113.11.79

Нива

3

30,834

1,605

0,030

3 058

11

-

66113.11.80

Нива

3

30,833

1,620

0,000

3 076

12

-

66113.11.81

Нива

3

30,835

1,622

0,000

3 080

13

-

66113.11.146

Нива

3

5,231

0,407

0,000

738

14

247

66113.11.147

Нива

3

38,546

3,969

0,030

7 547

15

257

66113.12.23

Нива

3

20,001

3,324

0,030

6 323

16

-

66113.12.35

Нива

3

10,001

0,521

0,000

990

17

 

66113.12.36

Нива

3

9,998

2,063

0,000

3 740

18

255

66113.12.58

Нива

3

23,751

3,501

0,030

6 658

19

256

66113.12.59

Нива

3

23,750

2,923

0,030

5 561

20

-

66113.12.167

Нива

3

83,670

2,790

0,000

5 299

21

253,254

66113.12.168

Нива

3

84,171

6,154

0,060

11 707

22

-

66113.12.169

Нива

3

40,837

3,013

0,000

5 722

23

-

66113.12.170

Нива

3

43,502

1,979

0,000

3 758

24

258

66113.12.171

Нива

3

43,504

2,423

0,030

4 612

25

261

66113.18.5

Нива

4

17,400

4,219

0,030

8 022

26

260

66113.18.7

Нива

3

34,503

5,303

0,030

10 081

27

259

66113.18.13

Нива

3

38,505

3,551

0,030

6 753

28

-

66113.19.24

Нива

3

20,001

1,641

0,000

3 116

29

-

66113.19.25

Нива

3

31,999

2,621

0,000

4 978

30

-

66113.19.27

Нива

3

19,999

1,578

0,000

2 997

31

0

66113.19.29

Нива

3

33,001

2,435

0,000

4 624

32

269

66113.19.30

Нива

3

22,000

1,646

0,026

3 134

33

-

66113.19.31

Нива

3

30,004

2,273

0,000

4 317

34

270

66113.19.32

Нива

3

29,999

2,327

0,026

4 428

35

271

66113.19.33

Нива

3

57,605

4,457

0,030

8 474

36

272

66113.19.34

Нива

3

39,999

3,312

0,057

6 309

37

265

66113.19.41

Нива

3

35,502

2,913

0,030

5 542

38

266

66113.19.42

Нива

3

35,501

2,917

0,030

5 550

39

263,262

66113.19.52

Нива

3

43,829

5,639

0,087

10 738

40

-

66113.19.53

Нива

3

66,002

0,275

0,000

522

41

-

66113.19.63

Нива

3

6,451

0,509

0,000

923

42

267

66113.19.64

Нива

3

19,951

1,581

0,030

3 013

43

-

66113.19.67

Нива

3

25,001

1,955

0,000

3 713

44

0

66113.19.68

Нива

3

25,001

0,248

0,000

471

45

268

66113.19.70

Нива

3

14,840

1,444

0,026

2 751

46

264

66113.19.124

Нива

3

3,340

1,600

0,030

2 771

47

-

66113.19.139

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

3

12,500

1,011

0,000

1 920

48

-

66113.19.140

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

3

12,501

1,012

0,000

1 922

49

-

66113.19.141

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

3

12,499

1,012

0,000

1 922

50

-

66113.19.142

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

3

12,500

1,012

0,000

1 922

- гр. КАВАРНА с ЕКАТТЕ 35064, общ.Каварна, обл. Добрич

 

 

 

No

Стълб №

Имот КК

НТП

Кат.

Обща площ на имота (дка)

Площ заета от сервитута на ВЛ, в т.ч. стъкпка на стълб  (дка)

Площ заета от стъпката на стълб (дка)

Пазарна стойност общо обезщетение за имот     (лв.)

51

-

35064.16.10

Нива

3

7,299

2,394

0,000

4 382

52

-

35064.16.20

Нива

3

23,998

1,814

0,000

3 479

53

277

35064.16.21

Нива

3

22,004

1,674

0,030

3 221

54

278

35064.16.22

Нива

3

58,051

0,235

0,030

462

55

-

35064.16.25

Нива

3

19,485

0,142

0,000

272

56

-

35064.16.26

Нива

3

21,024

1,683

0,000

3 227

57

273

35064.16.27

Нива

3

21,024

2,630

0,035

5 056

58

274

35064.16.28

Нива

3

21,023

1,582

0,001

3 034

59

274

35064.16.29

Нива

3

30,536

0,586

0,029

1 134

60

-

35064.16.37

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

3

20,001

0,936

0,000

1 795

61

-

35064.16.38

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

3

50,000

2,332

0,000

4 472

62

275

35064.16.40

Нива

3

62,314

2,973

0,030

5 712

63

-

35064.16.119

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

3

17,001

1,356

0,000

2 601

64

-

35064.16.120

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

3

17,001

0,915

0,000

1 755

65

276

35064.16.123

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

3

12,499

1,686

0,030

3 244

66

-

35064.16.124

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

3

13,333

0,576

0,000

1 105

67

-

35064.16.125

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

3

13,333

0,575

0,000

1 103

68

-

35064.16.126

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

3

13,335

0,574

0,000

1 101

69

-

35064.17.14

Нива

3

31,399

2,517

0,000

4 827

70

-

35064.17.39

Нива

3

19,401

1,277

0,000

2 449

71

279

35064.17.40

Нива

3

19,403

1,543

0,026

2 967

72

-

35064.17.42

Нива

3

4,999

0,086

0,000

150

73

-

35064.17.52

Нива

3

4,156

1,875

0,000

3 269

74

281

35064.17.53

Нива

3

4,158

0,576

0,026

1 012

75

280

35064.17.63

Нива

3

24,388

2,626

0,026

5 044

76

-

35064.17.139

Нива

3

4,158

0,219

0,000

382

77

282

35064.20.12

Нива

3

15,000

3,195

0,026

6 135

78

-

35064.20.13

Нива

3

35,003

1,959

0,000

3 757

79

285

35064.20.19

Нива

3

51,500

3,123

0,026

5 997

80

286

35064.20.20

Нива

3

48,205

1,933

0,043

3 721

81

-

35064.20.46

Нива

3

20,003

0,489

0,000

938

82

-

35064.20.79

Нива

3

28,775

1,826

0,000

3 502

83

284

35064.20.80

Нива

3

28,772

1,813

0,026

3 485

84

-

35064.20.131

Нива

3

11,252

0,699

0,000

1 341

85

-

35064.20.132

Нива

3

11,252

0,701

0,000

1 344

86

-

35064.20.133

Нива

3

22,497

1,409

0,000

2 702

87

-

35064.20.137

Нива

3

13,334

0,851

0,000

1 632

88

283

35064.20.138

Нива

3

13,335

0,855

0,026

1 648

89

-

35064.20.139

Нива

3

13,335

0,857

0,000

1 644

90

288

35064.112.19

Лозе

3

5,000

0,571

0,057

1 064

91

-

35064.112.25

Лозе

3

7,000

0,226

0,000

414

92

-

35064.112.42

Лозе

3

5,000

0,617

0,000

1 129

93

-

35064.112.43

Лозе

3

5,000

0,624

0,000

1 142

94

-

35064.112.53

Лозе

3

0,801

0,091

0,000

158

95

-

35064.112.74

Лозе

3

8,500

1,052

0,000

1 926

96

287

35064.112.75

Лозе

3

8,500

1,049

0,026

1 929

97

-

35064.112.131

Лозе

3

3,000

0,439

0,000

766

98

-

35064.112.132

Лозе

3

1,001

0,100

0,000

175

- с. СЕЛЦЕ с ЕКАТТЕ 66113, общ.Каварна, обл. Добрич

Имот по КККР

НТП

Местност

Обща площ на имота (дка)

Площ заета от сервитута на ВЛ (дка)

МПС          (лв.)

Пазарна стойност сервитут  (лв.)

66113.19.129

За електроенергийното производство

 

1,930

0,106

876

745