Новини

Кметът на община Каварна – Елена Балтаджиева бе избрана за член на Състава на българската делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандата 2021-2026 г.

Новини | 25.11.2020

Кметът на Община Каварна бе определена за член на Състава на българската делегация в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа за мандат 2021-2026 г. Това стана с решение на Министерски съвет, прието на редовното му заседание днес.  Република България ще продължи да бъде представлявана от 12 делегати в състава на Камарата на местните власти към Конгреса. Одобрени са...

РЗИ-Добрич, издаде предписание за Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Българево заради положителни PSR-тестове на служители и потребители

Новини | 23.11.2020

По предписание на РЗИ-Добрич, 11 лица от персонала и 97 лица от потребителите на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Българево, са под карантина. PSR-тестовете са направени в периода от 18 до 22.11.2020 г.  Според предписанието и на основание чл. 61, ал. 1 и ал. 4 от Закона за здравето, както и Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-610/22.10.2020 г., т. 1 и т.2, се...

Заради положителен тест на служител на детската ясла в Каварна 6 деца са под карантина

Новини | 23.11.2020

Група от 6 деца в детската ясла на Каварна са под карантина заради контакт с една от лелките, която е дала положителен резултат на изследване за COVID19. Децата са по домовете си от 17 ноември. Въпреки, че нямат признаци, в изпълнение на противоепидемичните мерки, ще останат под карантина 10 дни – до 27 ноември, включително. В събота – 21 ноември, по план бе извършена поредната...

Деветнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 24 ноември 2020 година (вторник) от 14:00 часа

Новини | 20.11.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам деветнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 24 ноември 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 598 относно приемане на нова Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Каварна, с период на действие...

Изявление на кмета на Община Каварна по повод актуализацията на бюджета за 2020 г.

Новини | 20.11.2020

Уважаеми съграждани - за тези, които не можаха да присъстват на общественото обсъждане на Актуализацията на бюджета за 2020 г. на Община Каварна, Ви предоставям мотивите за необходимостта от актуализацията на бюджета във връзка с следните обстоятелства: Извършване на общо намаление на бюджета с 216 464 лв., което е възникнало и се дължи на намаление в приходната част, в заеми и трансфери. Така бюджетът...

Удължаване на срока за мнения и предложения за План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Новини | 20.11.2020

Уважаеми съграждани, На 17.11.2020 г. Община Каварна обяви стартирането на дейности по изготвяне на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027г., Планът за интегрирано развитие на община Каварна 2021-2027 г. определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в рамките на региона и осигурява координация и интеграция...

Съобщение за извършване на дезинфекционни обработки на територията на община Каварна

Новини | 20.11.2020

Община Каварна съобщава, че във връзка с епидемиологичната обстановка в страната по отношение разпространението на COVID–19 и с цел опазване на живота и здравето на гражданите, на 21.11.2020 г. (събота) ще бъде извършена поредна дезинфекция срещу патогенни микроорганизми на територията на общинския пазар,  сградата и прилежащата територия на автогарата, дворните пространства на МБАЛ –...

Информация относно напредъка по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна, Шабла“ – Компонент 2 - Договор № BG05M9OP001-2.040-0100-C02 към ноември 2020 г.

Новини | 18.11.2020

Община Каварна в партньорство с общините Балчик и Шабла успешно реализира дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна, Шабла“ – компонент 2 по ОП РЧР 2014 – 2020 финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския съюз чрез...

Стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Новини | 17.11.2020

Уважаеми съграждани, Община Каварна стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно обезпечаване на местното развитие през следващия програмен период. Той се изготвя и изпълнява в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, националните и европейските...

40 автори с творби за конкурса на Община Каварна „Новите будители“

Новини | 16.11.2020

40 души предоставиха своите авторски творби за участие в конкурса на Община Каварна „Новите будители“. Те са на различна възраст и са от цялата страна. Стихотворенията ще бъдат публикувани в социалната мрежа, за да определи публиката свое любимо чрез гласуване. Отделно компетентно жури ще оцени всички творби, за да оцени това сред тях, което притежава най-високи литературна и художествена...