МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Съобщение по чл.32 от ДОПК от отдел „Местни данъци и такси” с изх. № 1 от 18.01.2024 г

51380.32 . 1 18.01.2024