МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ ПРИ ОБЩИНА КАВАРНА

Уважаеми клиенти,

Във връзка с извършване на Годишното приключване на 2023 г. работното време на касата на отдел „Местни данъци и такси“ на 29.12.2023 г. ще бъде от 08.00 до 11:00 часа.

На 2 и 3 януари 2024 г. отдел „МДТ“ няма да извършва касови плащания и административни услуги на физически и юридически лица и ще възобнови работа на 04.01.2024 г. от 08.00 часа.