МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство