МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Декларация по чл. 117 от Закона за местни данъци и такси, за притежаване на куче

Срокове:

На 31 март изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче.

Необходими документи:

  • Паспорт
  • Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение.
  • Пълномощно /при необходимост/.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация