Акценти

Тридесет и четвърто заседание на Общинския съвет – Каварна на 26 октомври 2021 година (вторник) от 14:00 часа

Новини | 21.10.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет – Каварна на 26 октомври 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 1293 относно даване на съгласие за участие на община Каварна в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република...

Заповед № 874/05.10.2021 г. на кмета на община Каварна за удължаване на срока на обявеното със заповед № 867/30.09.2021 г. бедствено положение за част от територията на община Каварна, с. Камен Бряг - местност Яйлата

Новини | 05.10.2021

ЗАПОВЕД № 874/ 05.10.2021 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 65, ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия и съгласувателно писмо изх. № ОМП-04-42#14 от 05.10.2021 г. на Областния управител на област Добрич, във връзка със заседналия на 20 септември 2021 г. моторен кораб...

Заповед №867/30.09.2021г., за въвеждане на частично бедствено положение

Новини | 30.09.2021

ЗАПОВЕД № 867/30.09.2021 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1 и чл. 65, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 48, ал. 1 и  ал. 3 от същия закон и във връзка със заседнал на 20 септември 2021 г. моторен кораб (м/к) „Vera Su” ИМО  № 8611219, плаващ под знамето на...

Община Каварна призовава за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки в страната

Новини | 06.08.2021

Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. С цел ограничаване разпространението на COVID-19 и опазване живота и здравето на хората, са издадени заповеди от министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г. по отношение на провеждане на...