НОВИНИ

ОБЩИНА КАВАРНА РЪКА ЗА РЪКА С МЕСТНИЯ БИЗНЕС

ОБЩИНА КАВАРНА РЪКА ЗА РЪКА С МЕСТНИЯ БИЗНЕС

В ДУХ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОД ЗНАКА НА БЪДЕЩЕТО – ОБЩИНА КАВАРНА РЪКА ЗА РЪКА С МЕСТНИЯ БИЗНЕС

Кметът на Община Каварна Елена Балтаджиева благодари за подкрепата и оказаното съдействие по време на пандемията на „Текспорт БГ“ ЕООД за изработването и предоставянето на 3 800 бр. защитни текстилни маски за многократна употреба, с които общината успя да се справи в така трудната за всички обстановка. Маските бяха предоставяни на гражданите, на администрацията и на останалите обществени структури, с което се осигури нормалния живот и работа.
На проведената работна среща между кмета и управителя на фирмата г-н Отмар Шнайдер се обсъдиха въпроси, свързани с голямото предизвикателство, не само в България, но и в другите страни, а именно така необходимата работна ръка. В България „Текспорт БГ“ ЕООД развива дейността си вече над 10 години, като отчита тенденцията за липса на работна ръка. Г-н Шнайдер уточни, че този проблем е осезателен и за Македония, където имат над 400 работници.
На срещата беше обсъдено качеството на продукцията, която включва изработка на специализирани работни облекла за пожарникари /якета, гащеризони, цели костюми, нараменници, лакътници, тиранти, защитни колани, наколенки и още много други продукти./.
Както ръководството на фирмата, така и кмета на общината се обединиха около общото мнение, че защитното облекло, произвеждано от фирмата в базата й в гр. Каварна, е ресурс от висока степен на необходимост, като се има предвид, че служи за най-ценното - опазване на живота и здравето на пожарникарите. Затова и във „Текспорт БГ“ ЕООД - Каварна, както и в другите бази на фирмата, се набляга на най-доброто качество, на най-добрата изработка на специализираното облекло за пожарникарите, което всъщност представлява лицето на фирмата.
На 1 юни 2022 година се навършват 10 години от стартирането на дейността на „Текспорт БГ“ ЕООД на територията на Община Каварна.