НОВИНИ

ПОКАНА до собствениците и ползвателите на земи заети от природно местообитание 62 С0* понто-сарматски степи и до всички заинтересовани лица

Пресконференция по проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи в района на Калиакра“

ПОКАНА 
до собствениците и ползвателите на земи заети от природно местообитание 62 С0* понто-сарматски степи и до всички заинтересовани лица

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 19.04.2022 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Каварна ще се проведе пресконференция за изпълнението на проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи в района на Калиакра“, финансиран с договор № 12578/24.04.2019 г. от Предприятието за опазване на околната среда /ПУДООС/.

Реализацията на Проекта е част от ефективните мерки по изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз от 14 януари 2016 г. по дело 141/14 по казуса Калиакра.