НОВИНИ

ПОКАНА ОТ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ДОБРИЧ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ДОБРИЧ има удоволствието да Ви покани да се включите в информационно събитие на тема:

„Актуални възможности за финансиране с европейски средства 2024“

Срещата ще се състои на 24 юни (понеделник) 2024 г. от 11:00 ч.
в Заседателна зала на Община Каварна, ет.1

Ще бъдат представени възможностите за финансиране на проекти на:

 общини;
 образователни институции, свързани с интеркултурното образование, подобряване на достъпа до образование и обучение;
 работодатели за подобряване на уменията на служителите и работниците си и осигуряване на заетост, както и на заети лица за включване в обучения за придобиване/повишаване на професионалната квалификация;
 семейни предприятия, фирми от творчески индустрии и занаятчии за подобряване на производствения им капацитет;
 земеделски производители и фирми от селските райони за модернизация и повишаване на конкурентоспособността им;
 предприятия и собственици на кораби от секторите „Рибарство“ и „Аквакултури“;
 проектни идеи на други заинтересовани лица.

Експертите ще акцентират на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, дейности и разходи, както и начина на кандидатстване. Събитието е със свободен достъп. Всички присъстващи ще получат информационни и рекламни материали.
Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

С уважение,
Екип на Областен информационен център - Добрич