НОВИНИ

Финалната пресконференция на проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 "Черноморска електромобилност"

 

top

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя за участие във Финалната пресконференция на проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 "Черноморска електромобилност", финансиран по Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" на Финансовия механизъм на Европейсхото икономическо пространство 2014r. — 2021 г., която ще се проведе на 15 април 2024 г., от 11:00 часа в заседателната зала на община Каварна.


Проектът се изпълнява в партньорство с шест общини: Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско, Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и норвежката компания за изследвания и иновации - Smart Innovation Norway AS.


На Пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати на общините - партньори относно прилагането на най-съвременните знания и опит в сферата на климатичните действия в областта на транспорта.
Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие.


Моля да потвърдите присъствието си на телефон 0570/82246 или на е-майл: eu@kavarna.bg до 11 април 2024 г.
Лице за контакт: Росен Михайлов експерт "Организатор събитие".

 

С Уважение,

Елена Балтаджиева
Кмет на Община Каварна

bottom