НОВИНИ

Решение № ВА-4/ЕО/2024 г. за преценяване необходимостта от извършване на ЕО на "Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна за периода 2022 г. - 2028 г."