НОВИНИ

Ремонтни дейности в района на Общински пазар

От „Електроразпределение Север“ АД уведомяват, че поради възникнали аварии на подземни кабелни линии ниско напрежение в гр. Каварна — Общински пазар Каварна, е необходимо незабавно да се предприемат действия по отстраняване на повредата. Наложително е разкопаване на участък от трасето на кабелната линия.

В съответствие с чл. 72, ал.2 от ЗУТ, ще бъдат извършени незабавни действия по отстраняването на аварията, които ще са от и за сметка на „Електроразпределение Север“ АД.

Същите ще започнат на 04.01.2024г. Възстановителните работи ще приключат до 10 дни след приключване на аварийните дейности.