НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ До всички спортни клубове на територията на Община Каварн

Напомняме, че срока за подаване на заявления от спортни клубове, желаещи да получат финансови средства от Община Каварна за следващата бюджетна година, изтича днес, 30-ти ноември в 17:00 часа. Заявлението трябва да съдържа подробно описание на необходимостта от финансиране и конкретната сума, както и допълнителни документи по чл.23, ал.2 от Наредба №5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община Каварна и за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на Община Каварна.