НОВИНИ

Нов спечелен проект за община Каварна

еу

Община Каварна с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в община Каварна”.

В изпълнение на проекта ще бъде подменено старото улично осветление с ново енергоспестяващо, ще бъдат подменени старите табла за улично осветление, както и въведена система за контрол, управление и мониторинг на потреблението на електрическа енергия.

В проекта е вкючена цялата територията на гр. Каварна, включително м. Старите лозя  и Морска зона, както и с. Селце, с. Българево, с. Вранино, с. Топола, с. Божурец, с. Могилище, с. Видно и с. Септемврийци.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 497 009,30 лева.

Проектът се финансира със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.