НОВИНИ

Демонстрационно занятие и отворени врати в седмицата на пожарната безопасност

В периода от 11 до 17 септември 2023 г. предстои традиционното провеждане на „Седмица на пожариата безопасност” и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН - МВР -14 септември.

Мероприятията по повод „Седмица на пожарната безопасност”, са планирани и са пряко насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защита на населението, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН - МВР.

Важен акцент, който трябва да се отбележи е и осъзнатата нужда от развитие на доброволното формирование по примера на развитите страни, а и в страната. В днешно време се доказа, че доброволците са незаменим допълнителен ресурс, както за нашата структура, така и за общината като цяло в борбата с бедствията, авариите и извънредните ситуации.  

Ето защо в дните на отворените врати, освен с дейността на РСПБЗН-Каварна, всеки желаещ може бъде запознат и с дейността на доброволните формирования – от изисквания и критериите за бъдещите доброволци, до обществените ползи, идеи и ценности – уважения към другия, отговорност, солидарност, съпричастност, взаимопомощ.

В тази връзка от страна на РСПБЗН гр. Каварна са предвидени следните мероприятия:

-           Организирана е временна приемна и открити телефонни линии в сградата на РСПБЗН- гр. Каварна, ул. „Добротица” №38, Телефон: 0570/ 8-30-23;

-           Провеждане на дни на отворените врати в сградата на РСПБЗН Каварна, където всички желаещи могат да се информират за дейността и ежедневието на служителите изпълняващи нашата високо рискована и отговорна професия.

-            Провеждане на демонстрационно занятие на 12.09.2023г. в ДГ „Калиакра“

с. Българево.

Във връзка с професионалният празник на служителите от ГДПБЗН-МВР, изказвам огромна благодарност на служителите в РСПБЗН-Каварна за професионализма и всеотдайността, която проявяват при изпълнение на служебните си задължения.

Изказвам благодарност от името на РСПБЗН-Каварна и към живущите в Община Каварна за доверието и отзивчивостта, която проявяват към нас.

            

С уважение: главен инспектор Олег Трайчев