НОВИНИ

Община Каварна има одобрен проект по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

eu

Община Каварна има одобрен проект „Модернизация на образователна среда в община Каварна, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Йордан Йовков" по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основните дейности в одобрения проект са свързана с изпълнение на СМР за постигане на енергийна ефективност на сградата на ОУ „Йордан Йовков“ в гр. Каварна, изграждане на цялостна система за енергийно ефективно отоплението на сградата и изградена система за автоматизирано управление и мониторинг на топлинната енергия.  

Дейността ще се реализира посредством следните енергоспестяващи мерки планирани в доклада от енергийното обследване:

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покриви;

- Топлинно изолиране на под;

- Подмяна на прозорци и врати;

- Мерки при генериране на топлина;

- Измерване, автоматизация и контрол.

Проекта включва още дейности за строителен надзор, авторски надзор и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Стойността на одобрения проект е в размер на 2 493 672,87 лева.