НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ УЧАСТЪК „КАВАРНА – ОБЛАСТ ДОБРИЧ, ОБЩИНА КАВАРНА“ НА НАХОДИЩЕ № 100 РАЙОН  „СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ” – ПОДЗЕМНИ ВОДИ ОТ МАЛМОВАЛАНЖСКИЯ ВОДОНОСЕН ХОРИЗОНТ С ТЕМПЕРАТУРА, ПО-ВИСОКА ОТ 20°С

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Каварна обявява – Проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода от участък „Каварна – област Добрич, община Каварна“ на находище № 100 район  „Североизточна България” – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20° С – в едно с мотивите на интернет страницата на общината www.kavarna.bg, секция – Общински съвет, раздел – Проекти на нормативни актове.

       Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища по проекта в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от датата на обявяването, в деловодството на Община Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26 или на електронен адрес: obshtina@kavarna.bg.

ВИЖТЕ МОТИВИТЕ И ПРОКЕТА ТУК