НОВИНИ

ПОКАНА за участие в онлайн трудова борса

На вниманието на всички заинтересовани лица

ПОКАНА

за участие в онлайн трудова борса

в изпълнение на проект 16.4.2.017 “Подобряване на условията за младежка заетост в туризма”, финансиран по договор за безвъзмездна помощ №60226 от 17.05.2017 г. от програма ИНТЕРРЕГ V – A Румъния-България

Община Каварна, съвместно с Университета "Овидий" в Констанца, най – учтиво Ви канят за участие в трудова борса:

  • младежи търсещи работа;
  • работодатели (физически и/или юридически лица);
  • представители на фирми от туристическия сектор.

Основна цел на събитието е да подпомогне трудовата реализация на младежите в сферата на туризма, както и да улесни информирането и подбора на кандидатите за заемане на свободните работни места за предстоящия активен туристически сезон.

Работодателите могат да представят своята дейност и перспективи за развитие, да обявят свободни работни места и др.

Мероприятието ще се проведе онлайн от 10:00 часа на 28.04.2023г. на адрес: https://ovidius.webex.com/meet/amoraru. За повече информация – e-mail: eu@kavarna.bg, тел: 0570/82246.

С уважение,

Елена Балтаджиева

Кмет на Община Каварна

ВИЖТЕ ПОКАНАТА