НОВИНИ

Създаден е Областен координационен щаб /ОКЩ/ към Областен съвет за сигурност във връзка с военния конфликт в Украйна

Областният управител на Област Добрич Галин Господинов издаде заповед, с която се създава Областен координационен щаб /ОКЩ/ към Областен съвет за сигурност във връзка с военния конфликт в Украйна. Целта на ОКЩ е да подпомага при нужда пристигащите в страната ни лица от Украйна.

На свое заседание, което се проведе на 27.02.2022 г., се обсъдиха възможности за настаняване на хора, които пристигат в страната ни, както и готовността на институциите в област Добрич за оказване на хуманитарна помощ на нуждаещи се.

Решено бе имащите нужда от временен подслон да бъдат настанявани в общинския хотел в Каварна, чийто капацитет е до 200 души. Обсъдени бяха възможности предоставяне на храни и дрехи при необходимост.

Членовете на Щаба са в постоянна връзка и при възникване на необходимост са готови да окажат съдействие и помощ на нуждаещи се от подслон и подкрепа граждани на Украйна.