МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Община Каварна има сключени договори за международно сътрудничество с редица общини от цяла Европа. Целта е да се насърчат съвместните дейности в областта на културата, спорта и младежките дейности, екологията, традиционния и алтернативен туризъм. Осъществява се обмен на информация, управленски и професионален опит в развитието на инфраструктурата и местното самоуправление. Особено внимание се обръща на възможността за партньорство в проекти и програми на ЕС и от национално ниво.
Община Каварна има подписани меморандуми за сътрудничество с: 

 • Община Босилеград (Сърбия и Черна гора);
 • Община Пефки (Гърция);
 • Бабадаг (Румъния); 
 • Център за култура Димитровград (Сърбия и Черна гора); 
 • Община Михайловце (Словакия);
 • Община Призрен (Косово);
 • Община Щербинка Москва (Русия); 
 • Общински Образователен Център “Въйборски район” Ленинградска област (Русия);
 • Община Крушево (Македония); 
 • Община Наводари (Румъния);
 • гр. Подольск (Русия);
 • Община Скаржиско – Камиенна (Полша); 
 • Община Зайчар (Сърбия и Черна гора);
 • Общините на Пьотит Крюоз (Република Франция);
 • БСОУ "Д-р Петър Берон" - гр. Прага (Чехия);
 • Община Паденге (Италия);
 • Община Каарма (Естония);
 • Община Сценте (Унгария);
 • Община Чифтликкьой (Турция);
 • гр. Чопак (Унгария);
 • Община Пиацола сул Брента (Италия);
 • гр. Костчжин (Полша);
 • Община Щтип (Македония)
 • Град Южний (Украйна);
 • Община Старе Бабице (Полша).


На база подписаните договори за сътрудничество различни танцови състави, хоровият и театралният състав от Каварна участват в различни събори на изкуствата, както и състави от тези общини са постоянни гости на фестивалите, организирани от Община Каварна.
Oсвен международни споразумения, Община Каварна осъществява и множество контакти и поддържа връзки с много български градове и общини.
Тенденцията занапред е да се работи в посока за повече взаимни решения и съвместни мероприятия за постигане на по-добро взаимодействие между побратимените общини и организациите, за доразвиване на създадените първоначални контакти и взаимоотношения.