Културен календар

Заповед № 1078/27.11.2020 г. на кмета на община Каварна за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Каварна, считано от 23:30 часа на 27 ноември 2020 г. до 21 декември 2020 г.

Новини | 27.11.2020

ЗАПОВЕД № 1078/ 27.11.2020 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка на територията на...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец ноември 2020 година

Новини | 27.11.2020

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец ноември 2020 година КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове понеделник, 30 ноември 2020 г. 10:00 Постоянна комисия по...

Изявление на кмета на Община Каварна по повод актуализацията на бюджета за 2020 г.

Новини | 20.11.2020

Уважаеми съграждани - за тези, които не можаха да присъстват на общественото обсъждане на Актуализацията на бюджета за 2020 г. на Община Каварна, Ви предоставям мотивите за необходимостта от актуализацията на бюджета във връзка с следните обстоятелства: Извършване на общо намаление на бюджета с 216 464 лв., което е възникнало и се дължи на намаление в приходната част, в заеми и трансфери. Така бюджетът...

Удължаване на срока за мнения и предложения за План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Новини | 20.11.2020

Уважаеми съграждани, На 17.11.2020 г. Община Каварна обяви стартирането на дейности по изготвяне на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027г., Планът за интегрирано развитие на община Каварна 2021-2027 г. определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в рамките на региона и осигурява координация и интеграция...

С решение на кмета Елена Балтаджиева пенсионерските клубове в Каварна получиха нова сграда

Новини | 12.11.2020

С решение на кмета на Община Каварна – Елена Балтаджиева, пенсионерските клубове на територията на общината получиха нова сграда. Ключовете за бившия вече Общински детски комплекс на ул. „Александър Стамболийски“ 2 са предадени на сдруженията с хора от третата възраст.  В изцяло реновираната сграда, която се намира на възлово място в Каварна, ще се провеждат сбирките и...

Заповед № 977/28.10.2020 г. на кмета на община Каварна за определяне границите на районите и вида на предлаганите през 2021 г. от община Каварна услуги по сметопочистване

Новини | 30.10.2020

ЗАПОВЕД № 977/ 28.10.2020 г.    На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местата администрация и във връзка с чл. 62, чл. 63, ал. 2 и чл. 71 от Закона за местните данъци и такси   ОПРЕДЕЛЯМ:   Границите на районите и вида на предлаганите през 2021 г. от Община Каварна услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови...