ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА

Фестивал за старинна музика ”STRAVAGANZA”

Фестивал за старинна музика ”STRAVAGANZA”

Фестивалът за старинна музика ”STRAVAGANZA” е ежегоден форум, в който право за участие имат всички професионално работещи и изявяващи се в областта на старинната музика и танц, както и творци от областите: мода, дизайн, архитектура, изобразително, декоративно и филмово изкуство.
Фестивалът ”STRAVAGANZA” няма конкурсен характер, целта му е да запознае публиката с постиженията на творците от епохата на Средновековието и да представи съвременната интерпретация и изпълнения на участниците в събитието.
Право на участие в категориите за музикално и танцово изкуство имат: индивидуални изпълнители, камерни състави и състави ненадвишаващи 18-20 изпълнители.
Желаещите да участват във фестивалната програма попълват молба за участие и представят кратка творческа презентация и информация за обратна връзка – електронен адрес и телефонен номер.
Одобрените участници се задължават да предоставят на oрганизаторите на фестивала свои рекламни материали - творческа биография, кратък аудио, видео или снимков материал (копия на СD или DVD носител) не по-късно от 30 календарни дни преди събитието. Предоставените материали трябва да са придружени с декларация за уредени авторски и сродни права. Рекламните материали се предоставят от участниците безвъзмездно, като организаторите имат право да ги използват за представяне на фестивала и съпътстващите събития в аудио, видео, печатни и други материали. Предоставените рекламни материали не се връщат на участниците.
Изпълненията и условията за участие във фестивалната програма и съпътстващите събития са предмет на договор между организаторите и участниците или упълномощено от тях лице.
Организаторите на фестивала осигуряват нощувките и транспортните разходи на участниците и съдействат за професионалното им представяне по време на фестивалната програма