КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

Каварна събира за поредна година най-добрите театрални трупи на XXIV-тото издание на Националния фестивал на любителските театри

Каварна събира за поредна година най-добрите театрални трупи на XXIV-тото издание на Националния фестивал на любителските театри

От  31.05.2022г. до 4.06.2022г. в Каварна ще се проведе XXIV –тото издание на Националния фестивал на любителските театри .

Кандидатите трябва да заявяват своето желание за участие, като изпращат писмено заявка за участие по образец в срок до 21 април 2022 година, придружена с кратка анотация на предлагания спектакъл, творческа характеристика на трупата, както и пълен запис на спектакъла на DVD или CD в AVI формат. Видео записът е задължителен за извършване на селекция за участие в конкурсната програма. Във фестивала могат да участват любителски театрални колективи и читалищни театри без жанрово ограничение .

След провеждане на селективна сесия, най –добрите театрални постановки, ще бъдат включени в програмата на фестивала.