ПВР/НС-2021-Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Община Каварна уведомява жителите на общината за предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:

Всички избирателни секции са разположени на първия етаж.

За обозначаване на допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията ще имат съответните табели и знаци.

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват и в избрани от тях подходящи секции, като най-подходящите за това са:

Номер на избирателна секция

Място на гласуване

Адрес

081700001

Каварна

НЧ „Съгласие-1890”, ул. „Добротица” № 24 

081700003

Каварна

Административна сграда, ул. „Х. Димитър” № 46

081700006

Каварна

Клуб на пенсионера, ул. „25 септември” № 6б

В изборния ден общинска администрация осигурява транспорт за улесняване гласуването на хора с увреждания. Избирателите, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефон 057082272, на безплатен телефонен номер 080020006 или на адрес: Община Каварна, ул. „Добротица” 26, както и по електронна поща obshtina@kavarna.bg:

- В предизборния ден 13.11.2021 г. от 12:00 часа.

- В деня на изборите 14.11.2021 г. от 7:00 ч. до 19:00 ч.