НС-2021-Осигуряване на възможност за избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия

Община Каварна уведомява жителите на общината, че избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на електронен адрес obshtina@kavarna.bg

Заявлението се подава не по-късно от 3 дни преди изборния ден – 31.03.2021 г.