НС-2021-Съобщение

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. ще приема:

- заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето;

- заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

Заявленията ще се приемат от 08:00 до 17:30 часа на 27.03.2021 г.